Sidebar Menu

Wilanów Park

Wyjątkowa inwestycja mixed-use z ponad 2-hektarowym parkiem o charakterze miejskim, który powstanie specjalnie dla i na potrzeby mieszkańców dzielnicy

Aktywność, wypoczynek i kultura

W ramach Wilanów Park, lokalna społeczność zyska urządzony teren zieleni, który stanie się strefą aktywności, wypoczynku i kultury.

Oranżeria

Szczególnym miejscem będzie oranżeria, stanowiąca integralny element Wilanów Park.

Inwestycja mixed-use

Inwestycja połączy funkcje usługowo-handlowe, gastronomiczne, biurowe, hotelowe oraz rekreacyjne. Będzie kompletną odpowiedzią na potrzeby mieszkańców dzielnicy.

Miejsce spotkań

Mamy nadzieję, że wspólnie stworzymy przestrzeń, która w przyszłości stanie się kultowym miejscem spotkań warszawiaków, a z czasem zyska rozpoznawalność również wśród gości spoza stolicy.

previous arrow
next arrow
Slider

with citizens for citizens

Mamy nadzieję, że wspólnie stworzymy przestrzeń, która w przyszłości stanie się kultowym miejscem spotkań warszawiaków, a z czasem zyska rozpoznawalność również wśród gości spoza stolicy.

Wilanów Park jest z założenia inwestycją mixed-use – czyli przestrzenią nowej generacji, łączącą różne funkcje, w tym między innymi tereny zieleni z funkcjami rozrywki, gastronomii i handlu.

Funkcje

Wyjątkowa inwestycja mixed-use

Ideą projektu Wilanów Park jest stworzenie miejsca wpisującego się w lokalne potrzeby, aby zapewnić mieszkańcom Wilanowa i okolic wielofunkcyjną przestrzeń. Oprócz oranżerii z restauracjami, kina, powierzchni biurowych oraz usługowych, w Wilanów Park będą również obecne inicjatywy sąsiedzkie czy też dedykowane seniorom.

Sklepy
Usługi
Biura
Gastronomia
Hotel
Rozrywka
 

Poznaj Wilanów Park

Zrównoważony rozwój

Proekologiczne rozwiązania

Nowa inwestycja mixed-use w Wilanowie będzie odpowiadać na oczekiwania mieszkańców - zarówno w zakresie architektury, oferty handlowej oraz usługowej, jak i terenów zieleni. W wymiarze ekologicznym inwestycja obejmie wiele najnowocześniejszych rozwiązań, takich jak pozyskiwanie energii słonecznej, retencję wody deszczowej, która będzie wpływała do zbiornika wzbogacającego krajobrazowo park, czy przewidziane miejsca dla uli na dachach budynków. Nasadzenia drzew w parku zostały zaplanowane bezpośrednio w gruncie, bez garażu pod spodem. Obecność łąk kwietnych i różnego rodzaju gatunków roślin, w tym drzew owocowych, pozytywnie wpłynie na bioróżnorodność.

Ponad 2 ha parku
Zrównoważona gospodarka wodami i odpadami
Drzewa na gruncie
Miejsce spotkań lokalnych społeczności
Energooszczędne rozwiązania i lokalna produkcja energii
Wspieramy zrównoważoną mobilność

Rozmowy Sąsiedzkie

Rozmowy Sąsiedzkie to cykl spotkań i dyskusji na temat nowego terenu zieleni w Wilanowie, który będzie integralną częścią inwestycji Wilanów Park. W gronie mieszkańców, społeczników, radnych, przedstawicieli samorządu oraz wszystkich interesariuszy chcielibyśmy omówić i uszczegółowić oczekiwania dotyczące ponad 2-hektarowego parku o charakterze miejskim.

 

Konkurs architektoniczny

Konkurs na opracowanie koncepcji parku o charakterze miejskim w Wilanowie jest konkursem realizacyjnym, nie anonimowym, prowadzonym w tzw. formule flamandzkiej oraz obejmuje fazę kwalifikacji wstępnej kandydatów (Etap I), a następnie fazę warsztatów i wyboru najlepszych prac konkursowych (Etap II). Głównym celem jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji ponad 2-hektarowego parku o charakterze miejskim, będącego integralną częścią inwestycji Wilanów Park. Konkurs jest organizowany wspólnie z Oddziałem Warszawskim Stowarzyszenia Architektów Polskich, a jego rozstrzygnięcie planowane jest wiosną 2021.

 

Zobacz więcej 

 

Lokalizacja

Inwestycja Wilanów Park zostanie zlokalizowana na skraju Miasteczka Wilanów, w kwartale ulic Przyczółkowej, Uprawnej, al. Rzeczypospolitej i Karuzela. Położenie nieopodal Południowej Obwodnicy Warszawy sprawi, iż będzie ona uzupełnieniem istniejącego układu urbanistycznego, a także przyczyni się do wytłumienia węzła komunikacyjnego S2.

Kontakt

Napisz do nas

  • Sprawdź czy adres e-mail jest poprawny. Tylko wtedy będziemy mogli Ci odpowiedzieć

InwestorW czerwcu 2018 r. postawiliśmy sobie nowe wyzwanie: być siłą napędową w miastach przyszłości. Po 40 latach doświadczenia w branży deweloperskiej jako Immochan, staliśmy się inwestorem projektów o charakterze mixed-use pod nową nazwą, Ceetrus. Naszą misją jest łączenie ludzi poprzez tworzenie zrównoważonych, inteligentnych i tętniących życiem miejsc. Stosujemy ten sposób myślenia w codziennej pracy - tworzymy nowe projekty w oparciu o wartości społeczne i ekologiczne oraz pracujemy nad atrakcyjnością naszych istniejących inwestycji. Kluczowe jest dla nas długofalowe zaangażowanie i relacje lokalne, dlatego bardzo dużą rolę odgrywa dyskusja z mieszkańcami oraz realizacja projektów, odpowiadających na ich potrzeby.

Jednym z naszych flagowych projektów jest Cloche d’Or w Luksemburgu, w sercu nowo powstającej dzielnicy wielofunkcyjnej. Inwestycja łączy zabudowę handlową, rekreacyjną i mieszkaniową. W ramach pro-ekologicznego oraz społecznego zaangażowania, w 2018 r. przy współpracy z organizacją społeczną Sous les fraises otworzyliśmy innowacyjny ogród społecznościowy o powierzchni 4000 m2 na dachu inwestycji w Lyonie o nazwie Le Jardin Perche.